HAEVA - vergeten Bataafse godin uit de regio Arnhem - Nijmegen.

Dit werk is op 28 juli 2021 is dit werk in 1 dag geschilderd in het project: colorfield performance, kunstmanifestatie in Park Lingezegen. 

In 2016 en 2017 heb ik van deze vier godinnen een 'portret' geschilderd: Eris, Persefone, Pallas Athene en Freya. Ik koos deze godinnen, omdat hun mythische thematiek mij inspireerde. Bij elke godin daarover meer.

Formaat doek 40 cm. breed en 120 cm hoog.  Acrylverf. Verkoopprijs: 850 euro per godin.

 

Werkwijze: ik heb mij verdiept in de mythe van elke godin en daaruit de symbolen gekozen die voor mij het meest aansprekend waren.  

ERIS

Eris 

Zij is een minder bekende Griekse godin, maar haar handelen lag aan de basis van datgene dat tot de Trojaanse oorlog leidde. Eris is ook de naam van een dwergplaneet, ongeveer even groot als Pluto en nog wat verder weg, die rond 2003 is ontdekt.  Op het moment dat een nieuwe planeet wordt ontdekt komt er nieuwe energie vrij. De essentie van de energie van Eris is:  de knuppel in het hoenderhok gooien, uitdaging, uitsluiting, het omgaan met vreemdelingen, afwijzing, het boven water brengen van datgene wat onder de mooie oppervlakte verscholen ligt. Eris staat voor mij voor de vrouwelijke kracht om het onderste uit de kan te halen en (op subtiele wijze) de duistere aspecten zichtbaar te maken. Geen dankbare taak....

Wikipedia: Haar bekendste optreden is wellicht in de mythe die ten grondslag ligt aan de Trojaanse Oorlog, waarin zij woedend als enige ongenode godheid plots verschijnt op het huwelijksfeest van Peleus en Thetis en een gouden appel met het opschrift "Voor de mooiste" in de menigte werpt. Tweedracht is dan geboren onder de ijdele godinnen. Hera, Athena en Aphrodite eisen de appel op en vragen uiteindelijk een sterveling, Paris, zoon van de Trojaanse koning Priamos, te oordelen over de schoonheid van de godinnen. Hera tracht hem om te kopen met rijkdom en macht, Athena met oneindige wijsheid en Aphrodite belooft hem de mooiste vrouw op aarde. Daarop verklaart Paris Aphrodite tot de mooiste godin van het drietal en zij ontvangt de gouden appel, die sindsdien haar vaste attribuut is. Paris' prijs, de mooiste vrouw op aarde, bleek Helena, vrouw van de Spartaanse koning Menelaos. Paris reist naar Sparta en schaakt met behulp van Aphrodite de schone Helena. Deze daad is de aanleiding voor de Trojaanse oorlog.

PERSEFONE

Persefone

In het mooie gezichtje het ik getracht de onschuld uit te drukken van deze godin, die door Hades/Pluto geschaakt werd en gedwongen werd met hem samen  in de onderwereld te leven.  Zij staat voor datgene waar wij vaak bang voor zijn: het schone, mooie en kwetsbare dat zo maar vernietigd en geroofd kan worden.  Vooral een bekend thema voor veel vrouwen. 

Wikipedis:  Demeter hield geweldig veel van haar dochter Persefone en waakte over haar als een moederkloek. Maar toch werd Persephone ontvoerd, juist toen ze bloemen plukte in het veld. Hades, de god van de onderwereld en heerser over de doden, kwam met paard en wagen op uit een kloof in de schoot van de aarde en trok haar op zijn wagen. Persephone riep om hulp, maar het mocht niet baten: ze verdween met hem in de duisternis.

Demeter stortte zich in een diep verdriet. Na lang gezocht te hebben op aarde ging ze ook de sterrenbeelden af, daar vroeg zij aan Hélice of zij haar dochter niet gezien had. Deze gaf als antwoord dat Helios alles gezien had, en gaf daarna zelf het antwoord al: Persephone is in de onderwereld, bij Hades. Demeter was volkomen machteloos en in haar treurnis over het verlies bracht ze een dorre winter op aarde en veel mensen leden hongersnood.

Toen het al te erg werd, gebood Zeus zijn broer Hades om Persephone aan haar moeder terug te geven. Hades stemde toe, maar Persephone moest nog één avondmaal eten en daar at ze zes granaatappelpitjes. Als er eenmaal iets in het dodenrijk is gegeten, kan men niet meer terug. Voor elke pit die ze gegeten had moest Persephone een maand naar hem terugkeren. En zo gebeurde het dat zij elk jaar in de lente en een deel van de zomer, het groei- en bloeiseizoen, bij haar moeder was en daarna weer terugging naar de onderwereld, naar Hades. Met Persephone kwam dus elk jaar de lente op aarde, en sprak men van de Anodos van Persephone. De mythe van Demeter, Hades en Persephone kan zo gezien worden als de Griekse verklaring van het ontstaan en voortduren van de seizoenen.

PALLAS ATHENE

Pallas Athene

Athene staat voor mij voor de wijze, ontwikkelde vrouw in al haar kracht. Daarnaast was zij zeer kunstzinnig, intelligent en strijdvaardig. Zij streed niet om de strijd zelve, maar om rechtvaardigheid of ter zelfverdediging. De cobra staat voor het vermogen gif te weerstaan met zuiverheid, wijsheid en inzicht.

Wikipedia: Zij was beschermgodin van handwerklieden en kunstenaars, en ze was godin van de strijd. Ze was ook godin van de wijsheid en beschermster van verschillende Griekse steden, in het bijzonder Athene. Ook de mythen, die betrekking hebben op de oorsprong van Athena duiden haar aan als een godin, die een geweldige macht bezit over alle verschijnselen van de hemel, maar tevens als een liefelijke godin, die alom zegen verspreidt door de akkers vruchtbaar te maken, het geslacht van de mensen te vermeerderen en op te voeden, en dat alles zonder iets prijs te geven van haar geheel enige reinheid.

Reeds de Ilias van Homeros kent Athena als de liefste dochter van Zeus. Zij is diegene van zijn kinderen, die zijn grootste vertrouwen geniet; alle moeilijkheden, die Zeus te overwinnen heeft, worden door haar daden overwonnen. Zeus spreekt tot haar als tot zichzelf. Zij beiden zijn één. Ze heet daarom Obrimopatrê, "de dochter van een sterke vader." Die innige verhouding tussen Athena en Zeus wordt symbolisch uitgedrukt door het meest bekende verhaal, dat omtrent haar geboorte onder de Grieken in omloop was, dat ze namelijk uit haar vader zou zijn geboren. Zeus had, zo luidt deze sage, zijn eerste gemalin, de godin Metis (dit is "de schranderheid") verslonden, omdat hij vreesde, dat zij hem een zoon zou baren, die hem de wereldheerschappij, welke hij zich met zoveel moeite had verworven, weer zou ontrukken.[11] Ten gevolge van die daad bracht hij na enige tijd Athena of Pallas Athena ter wereld, die volwassen en gewapend uit zijn hoofd tevoorschijn trad. Toen het ogenblik was gekomen, waarop zij het levenslicht zou aanschouwen, moest Hephaistos het hoofd van Zeus opensplijten, om hem te verlossen van een ondraaglijke hoofdpijn, en nu sprong zij daaruit met opgeheven lans onder het aanheffen van een krijgslied tevoorschijn.[12] Een geweldige omwenteling in de natuur, een hevige aardbeving en een even heftig opbruisen van de zee gingen met de geboorte van Pallas Athena, die ook de geweldige godin van de oorlog zou zijn, gepaard.

Aangezien Athena in volle wapenrusting uit het hoofd van Zeus tevoorschijn trad, is zij dus van nature uit voorbestemd om godin van de oorlog te zijn; maar zij is niet gelijk aan de woeste Ares. Zij beschermt de staat, die in oorlog is verwikkeld, wanneer die oorlog moet dienen tot rechtmatige afwering van de aanval van vreemden, of ook, wanneer hij ter wille van hogere belangen is ondernomen en een bekwame en verstandige leiding van de krijg de staat voordeel kan aanbrengen. Legt zij haar wapenen af, dan is er vrede op aarde. 

FREYA

Freya

Freya pakte haar vrijheid en stond in haar kracht. Zij ging een stoeipartij niet uit de weg, op velerlei manieren.  Voor haar schoonheid had zij veel over. Haar prachtige halssieraad kon zij slechts verwerven door het bed te delen met dwergen. Freya was magisch. Katten waren haar symbool.

 

Wikipedia: Freya, ook wel Frea of Freyja genoemd, is de noordse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de wellust.

Freya was mooi en machtig (zo'n vrouw wordt frova genoemd). Ze was tegelijk ook een vechtersbaas. Van tijd tot tijd streed ze mee in een of andere veldslag. Als het erop aankwam, wierp ze zich met evenveel vuur in de strijd als een Walkure. Dat is ook de reden dat Freya soms wordt beschouwd als de aanvoerster van de Walkuren, maar dat is Odin in wiens dienst zij staan. Ze is de godin van de engelen en, volgens de Germanen, de ‘mooiste’ van alle goden.

Freya bezat voor een Noordse godin veel attributen. Dit kwam onder meer doordat Freya erg bezitterig was. Alle luxe wilde Freya hebben, zo ook het Brinsingamen-halssnoer, haar bekendste attribuut. De makers van deze ketting waren vier onaantrekkelijke dwergen. Freya ging naar de dwergen en vroeg om het halssnoer. Maar de dwergen wilden dit alleen geven als zij elk één nacht met haar het bed mochten delen. Met tegenzin gaf Freya hieraan toe, ze wilde immers dolgraag het halssnoer hebben dat haar nog mooier zou maken dan ze al was. Maar over de prijs die ze hiervoor had moeten betalen, heeft ze nooit veel gezegd.

Een ander zeer bekend attribuut van Freya vormen haar boskatten, die haar strijdwagen voorttrekken. Deze dieren zie je bijna altijd met Freya afgebeeld. Deze boskatten, die als haar troeteldieren werden beschouwd, stonden symbool voor de magie waarvan Freya ook de godin was. De ene boskat is zwart en de andere wit. Later in de tijd van de christenen werd Freya in de ban gedaan en werden haar boskatten als kwade krachten beschouwd. Dat wil zeggen, alleen de zwarte boskat; de witte kat werd door de christenen weggelaten. Dit is ook de reden dat een zwarte kat als magisch wordt beschouwd.

 

TOVENARES, MAANGODIN

Tovenares/Maangodin (2018) 

Ik heb mij voor dit schilderij laten inspireren door de energie van het tweede chakra. Dit energiecentrum in het lichaam (onderbuik) staat voor de balans is in je emoties en je seksuele gevoelens.  De energetisch kleur van het chakra is oranje en de Maan is de planeet die erbij hoort. De energie is aards en sensueel en dat leidde spontaan tot het beeld van deze mysterieuze donkere vrouw, die zowel erotiek als krachtige bezonkenheid uitstraalt.

 

Dit schilderij is op papier, formaat 70 x 100 cm. Acrylverf. In neutrale lijst (indien gewenst).